<%@ Register Src="../../UserControl/menu2.ascx" TagName="menu2" TagPrefix="uc3" %> <%@ Register Src="../../UserControl/menu.ascx" TagName="menu" TagPrefix="uc2" %> 砺志实验小学冬季三项团体总分公告 狗万投注失败_狗万提款一直审核_狗万在连接
您的位置:首页-->砺志教育-->活动风采

砺志实验小学冬季三项团体总分公告


来源:??作者:顾勇??录入:顾勇??发布时间:2015-12-29 13:46:30??


砺志实验小学冬季三项团体总分公布表

2015——2016学年? 第一学期)

?

项目计分

?

名次

?

踢毯子

?

一(1

32

?

?

32

1

一(2

30

?

?

30

2

一(3

12

?

?

12

3

二(1

47

?

?

47

1

二(2

15

?

?

15

2

二(3

12

?

?

12

3

三(1

16

24

?

40

3

三(2

29

32

?

61

1

三(3

29

19

?

48

2

四(1

37

32

10

79

1

四(2

19

15

8

42

3

四(3

18

20

14

52

2

五(1

34

36

14

84

1

五(2

10

13

8

31

3

五(3

32

21

10

63

2

六(1

19

28

14

61

1

六(2

21

26

6

53

3

六(3

18

27

10

55

2

六(4

18

5

8

31

4

?


?
上一篇:砺志实小2015年冬季三项三单项成绩公告 ? 下一篇:没有了
版权归属:狗万投注失败_狗万提款一直审核_狗万在连接
地址:南京市鼓楼区东井亭100号 邮编:210028 邮箱:njlzsx@126.com